TPPC6 Case Study

2017-10-05

Att effektivisera sin verksamhet för att bli av med onödigt tidsspill och utgifter har blivit mer och mer uppmärksammat och en viktig del för många företag.
Ju mer vi investerar i lösningsorienterande tjänster och produkter, desto mer tjänar vi i slutändan av just tid och pengar.
Företag runt om i världen har kommit till insikt i hur viktigt det är att ha rätt verktyg i sin verksamhet.
Att låta Gästerna/Kunderna självbetjäna sitt eget ärende sparar både personalkostnader, tidskostnader samt sänker risken radikalt med att beställningen blir fel.
Det är inte bara en ekonomisk fördel, utan även en fin service till sina kunder.
Att denna självbetjäningskiosk har blivit så populär som den blivit är vi inte det minsta förvånade över.
Utöver all tid och pengar man sparar så visar man även sina kunder att man följer med utvecklingen som sker i världen.

 

Läs mer på: http://telac.se/produkter/category/panel-pc/product/tppc6p